Barn som ikke ser godt er ofte ikke klar over det selv.
Tall fra Universitetet i Sørøst-Norge viser at 1 av 9 trenger briller eller annen oppfølging.

Selvfølelsen er like viktig for liten som for stor.

Vi har et stort utvalg i barnebriller, og gjør vårt ytterste for at barnet skal trives med sin brille. Mange barn går rundt med behov for briller eller annen oppfølging.

 

10 ting som tyder på at barnet ditt ser dårlig:

– Barnet har vanskelig for å konsentrere seg

– Barnet lukker et av øynene

– Blir fort sliten ved nærarbeid

– Barnet er lyssky

– Barnet klager over hodepine

– Barnet kjenner ikke igjen ansikter på avstand

– Barnet klager over uklare bokstaver

– Barnet liker ikke å lese

– Barnet myser

– Barnet klager over uklart syn.

 

Har du mistanke om at barnet ditt på en eller annen måte sliter med synet, bør du ta kontakt for en synstest. Testene og metodene tilpasses barnets alder, og vil avsløre om det er behov for briller, kontaktlinser, eller synstrening.

Sjekk barnets syn før skolestart

Dersom synsfeil ikke oppdages, kan barn falle utenfor både sosialt og på skolen. Her er tegnene på synsfeil hos barn.

Rundt ti prosent av norske barn mellom syv og 15 år har behov for briller, kontaktlinser eller synstrening. Det viser en undersøkelse utført av Høgskolen i Sørøst-Norge. Dersom synsfeilene ikke oppdages og behandles, kan det få alvorlige konsekvenser. Barn som ser dårlig kan velge å unngå fritidsaktiviteter og kan få problemer på skolen. I de verste tilfellene ser vi at barn har gått gjennom mange skoleår uten å ha fått med seg helt basal lærdom om lesing og skriving fordi de har hatt en uoppdaget synsfeil, sier førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Foreldrenes ansvar

Mange tror at synsfeil skal fanges opp av lærere og helsesøster, men det er ingen systematisk, obligatorisk kontroll av synet i norsk skole. Etter fireårskontrollen ligger hovedansvaret for å fange opp barnas eventuelle synsfeil hos foreldrene. Man kan prøve å dekke til barnets øyne hver for seg, for å se om barnet merker at det ser ulikt på de to øynene. Man kan også spørre barnet om det hender at det de ser er tåkete eller uklart av og til. Men det er ikke sikkert at barnet klarer å rapportere dette riktig. Det aller sikreste er å ta med barnet til en synsundersøkelse, for å få undersøkt synet ordentlig, sier Vikesdal.


Flest langsynte

De aller fleste norske barn med synsfeil er langsynte. Nærsynthet er vanligere for eksempel i Asia. Forskjellene skyldes i hovedsak genetikk. Langsynthet endrer seg normalt ikke etter at barnet er fem-seks år gammelt. Nærsynthet kommer vanligvis litt senere og kan utvikle seg helt frem mot voksen alder.

Langsynthet kan være vanskeligere å oppdage enn nærsynthet. De kan se bra, men må anstrenge seg mye for å holde synet skarpt, spesielt på ting som er nærme. Hvis barnet blir urolig eller har kort utholdenhet ved lesing eller leksearbeid, kan det være et tegn på langsynthet, sier Vikesdal.


Tegn på langsynthet:

– Blir fort urolig eller trett av nærarbeid som lesing og lekser.
– Myser eller rynker pannen ved nærarbeid som lesing og lekser, eller ved bruk av Ipad.
– Dulter bort i ting (dørkarmer, bord etc.).
– Problemer med avstandsbedømmelse, f.eks. å ta imot en ball eller helle i et glass saft.
– Ser dobbelt.
– Kan virke klumsete.


Tegn på nærsynthet:

– Uvanlig kort lese- eller skriveavstand, nesa ned i boka. Holder gjenstander svært nært. Sitter nær TV-en.
– Problemer med å gjenkjenne ansikter og skilt på avstand.
– Dulter bort i ting (dørkarmer, bord etc.).
– Problemer med avstandsbedømmelse, f.eks. å ta imot en ball eller helle i et glass saft.
– Myser når de skal se på ting på avstand, f.eks. TV eller kino.
– Kan virke klumsete.

Små eller moderate synsfeil vil ikke alltid vil gi utslag i synlige tegn, men kan likevel være en belastning for barnet. Det sikreste man kan gjøre for å finne ut om barnet har en synsfeil, er å ta med barnet til en synsundersøkelse.


(Denne artikkelen og videoen er laget for Norges Optikerforbund.)

– Video fra YouTube