Databriller fra oss. Det lønner seg!

En bedriftsavtale med din lokale optiker er en meget gunstig løsning for din bedrift. Med gode priser, topp service og riktige produkter er vi med å bidra til økt tilfredshet hos de ansatte.

Med en avtale hos oss vil din bedrift oppfylle arbeidsmiljølovens krav for databriller til en forutsigbar kostnad for bedriften. Vi har i mange år jobbet med å hjelpe bedrifter til å bedre de ansattes synshverdag.

TA KONTAKT MED OSS FOR NÆRMERE INFORMASJON om vårt databrilleprogram. Det kan lønne seg.

Hva er databriller?

feil
riktig
feil

Progressive briller

Progressive briller er veldig nyttige i mange sammenhenger, men oftest ikke foran dataskjerm. Foran skjermen fører vanlige progressive briller at mange får en dårlig og ergonomisk feil sittestilling. Dette kan gi muskelspenninger i nakke og skuldre og kan gi helseskader over tid.

Databriller

Optimal synskomfort er en meget viktig kilde til fornøyde og effektive ansatte. Dagens hverdag preges av manget imer foran dataskjerm og mer ller mindre statiske arbeidsstillinger. Med en riktig tilpasset tatabrille pååleves synshverdagen mye mer komfortabel og jobben går lettere.
Det er store variasjoner i fysisk utforming av både kontor og skjermer. Disse forskjellene krever ulike løsninger. En databrille er definert ved at styrken er ulik styrken i arbeidstakerens private brille. Med riktig tilpassede briller ser men klarere, blir mindre sliten i øynene og ivaretar en mer riktig sittestilling.
Vi tilpasser riktige databriller
til hver enkelt ansatt.

Avstandsbriller

Avstandsbriller er “vanlige” briller laget for å se godt på lang avstand (mer enn 6 meter). Dataskjermen står nærmere og man har behov for en brille som er tilpasset arbeidsavstanden. Dette gjelder særlig arbeidstakere over 40 år. Yngre arbeidstakere har det ofte fint med avstandsbriller, men kan også trenge egne skjermbriller. Dette vurderes av optikeren.